Larry's 67 - 5 window Econoline truck - vintage-vans